Wsparcie psychologiczne z zastosowaniem EMDR dla rodzin z Ukrainy

2022-03-19 16:12:45

Zachęcamy osoby przyjezdne z Ukrainy do wypełnienia formularza, które ma na celu zweryfikowanie zapotrzebowanie wsparcia psychologicznego pz zastosowaniem EMDR. // Ми заохочуємо біженців з України заповнити формуляр, який має на меті перевірити потребу в психологічній підтримці за методом EMDR.

Wypełnienie formularza ma na celu zweryfikowanie zapotrzebowania na wsparcie psychologiczne dla rodzin z Ukrainy oraz dostosowanie odpowiednich narzędzi terapeutycznych. Nie są to zapisy na spotkania. Wypełnienie i przesłanie formularza ma charakter indywidualny i dotyczy JEDNEJ osoby (1 formularz = 1 osoba).

Pomoc psychologiczna prowadzona będzie w podejściu EMDR. Jest to terapia ustrukturyzowana i oparta na badaniach naukowych, polecana przez Światową Organizację Zdrowia i Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne. Jak działa EMDR? Niepokojące wspomnienia mogą być przechowywane w mózgu w odosobnieniu. Są one zamknięte w systemie nerwowym wraz z oryginalnymi obrazami, dźwiękami, myślami i uczuciami. Ten bolesny materiał jest nadal uruchamiany. Zamrożenie trudnego doznania uniemożliwia proces leczenia. Uruchomienie EMDR powoduje odmrożenie treści powodujących uciążliwe objawy, zmniejsza intensywności ponownego przeżywania, przenosi trudne zdarzenia do przeszłości i pozwala na proces "gojenia się ran". W ćwiczeniach stabilizujących będziemy wykorzystywać również elementy terapii ruchem.

LINK DO FORMULARZA:
https://forms.gle/1koPGkQJ6ypWZA5A7

----------------------

Заповнення формуляра має на меті перевірити необхідність психологічної підтримки сімей з України та налаштувати відповідні терапевтичні засоби. Це не записи на зустрічі. Заповнення та відправлення формуляра є індивідуальним і стосується ОДНІЄЇ особи (1 формуляр = 1 особа).

Психологічна допомога буде надаватися за підходом EMDR. Це структурована та заснована на наукових дослідженнях терапія, рекомендована Всесвітньою організацією охорони здоров’я та Американською психіатричною асоціацією. Як працює EMDR? Тривожні спогади можуть зберігатися в мозку окремо. Вони замкнені в нервовій системі разом із оригінальними картинками, звуками, думками та почуттями. Цей болючий матеріал продовжує бігти. Заморожування важкого досвіду перешкоджає процесу одужання. Активація EMDR розморожує вміст, що спричиняє симптоми, зменшує інтенсивність повторного переживання, переносить важкі події в минуле та дає змогу розпочати процес «загоєння ран». У стабілізуючих вправах ми також будемо використовувати елементи рухової терапії.

посилання на форму:
https://forms.gle/1koPGkQJ6ypWZA5A7

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka