ZARZĄDZENIE O DZIAŁALNOŚCI COEK STUDIO

2020-03-30 15:47:36

Z uwagi na wdrożone działania prewencyjne związane z epidemią koronawirusa w Polsce, informujemy, że od dnia 12 marca 2020 roku do odwołania zawieszone zostają wszystkie formy edukacyjno-kulturalne w
COEK STUDIO (zajęcia teatralne, taneczne, plastyczne, spotkania Uniwersytetu III wieku oraz Klubu Seniora, wernisaże) i Kamienicy Warszawska 18.

Nieczynna będzie także Klubokawiarnia W18.

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka