Benefis Marii Elward

2023-01-20 18:35:08

 

W dniu 20 stycznia 2023 roku odbył się benefis z okazji 90 urodzin Marii Elward naszej wieloletniej zasłużonej członkini Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Uroczystość zorganizowało Stowarzyszenie Autorów Polskich w siedzibie COEK Studio. Udział wzieli przedstawiciele wielu organizacji pozarządowych , instytucji miejskich, przyjaciele w tym nasi członkowie, którzy przekazali list gratulacyjny i kosz z kwiatami, a aktorki z teatru Scena III Wieku recytowały wiersze autorstwa jubilatki.

 

A oto życzenia zawarte w liście gratulacyjnym:

          

 

 

                                                                                 Ciechanów, 20 stycznia 2023 roku

Szanowna Pani

Maria Elward

Nestorka członków Stowarzyszenia UTW

 

                                                                                                     Droga Jubilatko,

 

 

     Pragnę w imieniu  społeczności Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz własnym złożyć Pani najserdeczniejsze życzenia z okazji 90 rocznicy urodzin.

            Wyróżnieniem jest dla nas możliwość uczestnictwa w obchodach Pani jubileuszu. Nie ulega wątpliwości , że zapiszą się one w dziejach 17 letniego istnienia UTW jako ważne wydarzenie. Przy wielu Pani zainteresowanich i aktywnościach, potrafiła Pani na trwałe wpisać się w historię Uniwersytetu Trzeciego Wieku, tworząc ją poprzez czynny udział w wielu inicjatywach, podjętych w ramach naszej społeczności np. w chórze „Legato”, a przy tym tworzyć dzieło o nieprzemijaniu w postaci kroniki UTW obejmującej cztery pięknie opracowane tomy.

 

            Jako Lwowianka z pochodzenia i Ciechanowianka z wyboru, była Pani świadkiem i uczestnikiem najważniejszych wydarzeń, kóre złożyły się na historię Polski. W tym burzliwym dla naszej Ojczyzny czasie nie przestawała pielęgnować w sobie miłości do ludzi, którą dzieliła się Pani również z naszą społecznością.

 

            Zdrowia, wytrwałości i pogody ducha, które pozwoliły i wciąż pozwalają Pani podążać tą drogą, możemy tylko pozazdrościć i pogratulować.

 

            Tak wiele w tak dobrym zdrowiu przeżyć można jedynie dzięki prawdziwej pasji. Dla Pani stała się nią praca społeczna, którą wzbogaca Pani słowem pisanym o otaczającej nas rzeczywistości  w wielu wierszach.

            Życzymy Pani wobec tego, aby nie przestawała być ona dla Pani źródłem wzruszeń i pięknych przeżyć.

 

                                                                                               

                                                                                                     W imieniu naszych członków

                                                                                                           z wyrazami szacunku

 

                                                                                                             

                                                                                      Prezes Zarządu Stowarzyszenia UTW

                                                                                                           Wiesława Klicka

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka