Początek roku

2022-09-12 19:30:22

INAUGARACJA  ROKU  AKADEMICKIEGO

2022/2023

W  STOWARZYSZENIU  UTW

CIECHANÓW

08.09.2022r. o godzinie 15

 

Program:

  • Przywitanie zaproszonych gości i członków UTW
  • Wykład Pani Anny Boniakowskiej „Jak zadbać o zdrowie psychiczne”
  • Plan działań i terminarz na I semestr 2022/2023
  • Wolne wnioski

 

                    Informacja z inauguracja roku akademickiego 2022/23 UTW

 

W czwartek, 8 września 2022r. odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku akademickiego  dla studentek i studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Ciechanowie. Aula Ośrodka Edukacji Kulturalnej w Ciechanowie ledwo pomieściła przybyłych seniorów.

Spotkania otworzyła prezes stowarzyszenia Wiesława Klicka, witając

serdecznie zaproszonych gości: Krzysztofa Kosińskiego – prezydenta Miasta Ciechanów, Jolantę Szymańczyk - dyrektorkę COEK w Ciechanowie, Janinę Janakakos-Szymańską – przewodniczącą Rady Seniorów, Olgę Pabich - dyrektorkę Wydziału Kontaktów Społecznych UM w Ciechanowie, Paulinę Rybczyńską – rzeczniczkę prasową UM w Ciechanowie, Annę Boniakowską – psychologa, wykładowcę.

Wiesława Klicka przybliżyła gościom i uczestnikom spotkania program, który składał się z dwóch zasadniczych punktów:

  • wykładu na temat „Jak zadbać o zdrowie psychiczne” oraz
  • planu zajęć i wydarzeń na semestr zimowy 2022-2023.

W swoim wystąpieniu prezydent Krzysztof Kosiński, podkreślił, że tak ambitnych planów i zamierzeń nie spodziewał się. Gratulował wszystkim studentom aktywności fizycznej i umysłowej, mądrego podejścia do życia  w  wieku senioralnym, a przede wszystkim aktywności społecznej, nawiązywania kontaktów towarzyskich i koleżeńskich. Ponadto omówił przygotowania do wydarzenia kulturalnego w Ciechanowie „Senioralia 2022”, które odbędą się 19 października br. Podkreślił, że Urząd Miasta będzie wspierał inicjatywy, które podejmuje Uniwersytet Trzeciego Wieku. Zaprosił seniorów do zapoznania się z planami odbudowy starego młyna przy ul. Nadrzecznej, który będzie przeznaczony również dla aktywności senioralnej. Na zakończenie dodał, że członkowie UTW są wzorem dla innych seniorów, bo nie poddają się zbyt szybko upływowi czasu.

 

Wykład „Jak zadbać o zdrowie psychiczne” wygłosiła psycholog Anna Boniakowska. Pani prelegent szczegółowo odniosła się do zagadnień, które dotyczyły aktywności ludzi po 60 roku życia, stwierdziła, że uporządkowany tryb życia ma wiele zalet, ale zrutynizowany program dnia może przyczynić się do zniechęcenia i spadku życiowej motywacji. Wykład wzbudził zainteresowanie. Tematyka okazała się jak najbardziej trafiona.

Następnie prezes W.Klicka przedstawiła ofertę programową na I semestr.

 

Program obejmuje kilka sektorów, a wśród nich min.: naukę języków obcych, zajęcia teatralne, chóralne, taneczne, zajęcia ruchowe: pilates, taniec terapeutyczny, ćwiczenia „Zdrowy Kręgosłup”, gimnastykę w basenie, chód kijkarski, ćwiczenia SHAPE wzmacniające całe ciało.

 

O wycieczkach rowerowych mówił kol. Kazimierz Sacherski. Opracowany przez niego program obejmuje w tym sezonie dwie wycieczki rowerowe - do Gołotczyzny i do Czeruch. Plan wycieczek autokarowych przedstawiła jego autorka kol. Wiesława Żagiel, która zaproponowała wyjazd do Działdowa i Olsztynka oraz wycieczkę z przewodnikiem na Cmentarz Powązkowski do Warszawy.

Zagadnienia dotyczące działalności kulturalnej (teatralnej, chóralnej i tanecznej) zaprezentowała  kol. Bożena Michalska zachęcając zainteresowanych do wpisywania się do poszczególnych sekcji kulturalnych. Pani Janina Janakakos-Szymańska zaprosiła wszystkich uczestników na spotkanie poetyckie, które odbędzie się w Ciechanowie we wrześniu br.

Na zakończenie spotkania prezes W. Klicka podziękowała uczestnikom za tak liczne przybycie i przekazała, że ze wszystkimi szczegółami oferty programowej można zapoznać się na stronie internetowej COEK .

Za przedstawioną  informację  dziękujemy Bogusi Marut . 

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka