Dyżury członków Zarządu UTW w  siedzibie COEK Studio ul. 17 Stycznia 56 a  - w każdy poniedziałek w godz. 11.00 -13.00  - zgodnie z poniższym  harmonogramem:

DATA

Urszula
Czaplicka

Wiesława
Klicka

Jadwiga
Perdion

Marianna
Ponikiewska

Wiesław
Śladowski

Wanda
Wrońska

 

13.09.2022

 

+

 

 

 

 

 

20.09.2022

 

 

 

 

 

 

27.09.2022

 

 

 

 

+

 

 

04.10.2022

+

 

 

 

 

 

 

11.10.2022

 

 

 

 

 

 

18.10.2022

 

 +

 

 

 

 

 

25.10.2022

 

 

 

+

 

 

 

08.11.2022

 

 

 

 

 

 

15.11.2022

 

 

 

 

 

 

22.11.2022

 

 

 

 

 

29.11.2022

 

+

       

06.12.2022

     

+

   

13.12.2022

       

+

 

20.12.2022

         

03.01.2023

   

+

     

10.01.2023

 

+

       

17.01.2023

     

+

   

24.01.2023

       

+

 

31.01.2023

+          

 

Zapisy do UTW - w czasie dyżurów członków Zarządu oraz telefonicznie - kontakt z

                               Panią Prezes - Wiesławą Klicką - tel. 608 346 387

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka