Dyżury członków Zarządu UTW w  siedzibie COEK Studio ul. 17 Stycznia 56 a  - w każdy wtorek w godz. 11.30 -12.30  - zgodnie z poniższym  harmonogramem :

DATA

Urszula
Czaplicka

Wiesława
Klicka

Jadwiga
Perdion

Marianna
Ponikiewska

Wiesław
Śladowski

Wanda
Wrońska

 

05.04.2022

 

+

 

 

 

 

 

12.04.2022

 

 

 

 

+

 

 

19.04.2022

 

 

 

 

 

+

 

26.04.2022

 

 

 

+

 

 

 

10.05.2022

 

+

 

 

 

 

 

17.05.2022

 

 

 

 

+

 

 

24.05.2022

 

 

 

+

 

 

 

31.05.2022

 

 

+

 

 

 

 

07.06.2022

 

 

 

 

 

+

 

14.06.2022

+

 

 

 

 

 

 

Zapisy do UTW - w czasie dyżurów członków Zarządu oraz telefonicznie - kontakt z

                               Panią Prezes - Wiesławą Klicką - tel. 608 346 387

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka