COEK STUDIO otrzymał dofinansowanie w kwocie 180 tys. zł od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które będzie przeznaczone na realizację projektu „I Ciechanowski Festiwal Teatrów dla Dzieci”.

Imprezy skierowane do najmłodszych ciechanowian odbędą się w okresie wakacyjnym na dziedzińcu Zamku Książąt Mazowieckich. Przez trzy dni prezentowane będą spektakle przygotowane przez teatry działające w całej Polsce. W programie znajdą się zarówno klasyczne bajki, jak i współczesne sztuki teatralne wykorzystujące różne style i techniki. Festiwal będzie popularyzować sztukę teatralną wśród najmłodszych oraz kształcić wrażliwość dzieci i młodzieży.

 

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka