"K jak Kultura" to zadanie służące zwiększeniu i ułatwieniu dostępu do kultury mieszkańcom Ciechanowa, poprzez organizację wyjazdów tematycznych do miejsc ważnych dla kultury narodowej, takich jak: teatry, muzea czy filharmonie. Zadanie jako sprzyjające integracji społecznej oraz aktywizacji osób starszych, skierowane jest do szerokiego grona odbiorców (4 grupy 47- osobowe seniorów). W jego ramach odbędą się 4 wyjazdy (szlakiem muzeów, teatr, operetka, filharmonia). Seniorzy odwiedzą m.in. Muzeum Narodowe, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Wojska Polskiego. W czasie drugiego wyjazdu udadzą się na spektakl do Teatru Narodowego, w trakcie trzeciego do opery w Teatrze Wielskim a podczas czwartego do Filharmonii Narodowej na koncert symfoniczny.

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka