COEK STUDIO już wkrótce zakupi mobilną scenę do realizacji przedstawień, zajęć edukacyjnych, warsztatów, przeglądów oraz koncertów. Przenośna konstrukcja pozwoli na łatwą instalację sceny w różnych miejscach i podniesienie poziomu wydarzeń organizowanych dla mieszkańców. Zadanie zostanie dofinansowane kwotą 200 tys. zł z programu „Infrastruktura domów kultury 2024”. 

 

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka