Kamienica Pianki

Zmodernizowana kamienica, jedna z nielicznych zachowanych obiektów o przedwojennym rodowodzie przy ulicy Warszawskiej. Murowana w cegle, powstała w zabudowie zwartej, po zachodniej stronie ulicy Warszawskiej, na rogu ulicy Sierakowskiego. Wybudowana w drugiej dekadzie XX wieku przez Pinkusa Piankę, rodzimego przedsiębiorcę żydowskiego pochodzenia. Od początku właściciel prowadził w niej piekarnię.  Wyroby sprzedawane były w sklepie spożywczym, do którego wchodziło się drzwiami ulokowanymi w zaokrąglonym narożniku. W budynku były także mieszkania na wynajem.  Jedno z nich wynajmował w roku 1931 dr Stanisław Kronenberg.

Dom w czasie II wojny światowej został zajęty przez niemieckie władze okupacyjne.

Okupację i obozy w Auschwitz i Mauthausen przeżył tylko jeden syn Pinkusa, Hersz, urodzony w roku 1923, który powrócił do rodzinnego miasta. Wspólnymi staraniami, państwo Hersz i jego żona Kazimiera reaktywowali piekarnię oraz sklep. Do prowadzenia działalności produkcyjno-handlowej służyła ciężarówka marki Studebaker, którą przewożono mąkę.

Rodzina Pianków zapisała się w pamięci i historii również jako świadkowie w procesie Ericha Kocha - nadprezydenta i gauleitera Prus Wschodnich, toczącym się przed Sądem Wojewódzkimdla m. st. Warszawy i woj. warszawskiego, od października 1958 roku do marca 1959 roku.

Pod koniec lat 50. Hersz Pianko emigruje do Izraela, a kamienica została upaństwowiona. W 1960 roku dobudowano do niej aneks, w  którym mieściła się piekarnia i po której pozostał piec chlebowy z lat 50/60 XX w. Przez lata właścicielem budynku był Zakład Gospodarki Mieszkaniowej i WSS "Społem Ciechanów", natomiast użytkownikiem była Ciastkarnia WSS "Społem" i lokatorzy.

Kamienica wiele lat niszczała. Władze samorządowe podjęły starania o jej przejęcie i urządzenie w niej miejsca spotkań, stanowiącego kolejny punkt na kulturowej i edukacyjnej mapie miasta.

Decyzją Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o nr. 1270/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku, kamienica została wpisana do rejestru zabytków pod numerem A-1218.

Miasto na rewaloryzację kamienicy pozyskało dofinansowanie z Unii Europejskiej. Zostały przeprowadzone prace remontowe i modernizacyjne, wymieniono konstrukcję i pokrycie dachu, instalacje wewnętrzne, przyłącza i stolarkę. Przebudowano ściany wewnętrzne, odtworzona została zabytkowa elewacja, oczyszczono i odnowiono ściany, sufity i posadzki. Wykonano izolację termiczną i przeciwwodną. Budynek został podłączony do miejskiej sieci ciepłowniczej. Wszystkie elementy zabytkowe zostały oczyszczone i zakonserwowane. Zlikwidowane zostały bariery architektoniczne, zamontowano windy i urządzenia zwiększające dostępność obiektu.

- Zrewaloryzowaliśmy kamienicę, by z opustoszałego, niszczejącego budynku stała się miejscem tętniącym życiem. Nowemu przeznaczeniu sprzyja lokalizacja w ścisłym centrum miasta. Kamienica wreszcie pięknie się prezentuje, a niebawem wypełnimy ją "treścią". To miejsce interesujące dla osób w każdym wieku, chcących ciekawie i pożytecznie spędzić czas. W mieście systematyczne przemiany przechodzą kolejne obiekty - powiedział prezydent Krzysztof Kosiński.

Funkcja i przeznaczenie Kamienicy Warszawska 18

W budynku występuje podział funkcjonalny na pięć stref ze sobą współgrających.

Piwnica
W piwnicach znajdują się magazyny, archiwa i pomieszczenia techniczne z wodomierzem, węzłem ciepła i rozdzielnią główną.

STREFA I: Klubokawiarnia i galeria artystyczna
W części pomieszczeń parteru utworzona jest Klubokawiarnia i galeria artystyczna. Obydwie uzupełniają się i dają możliwość organizowania różnego typu działań edukacyjno-kulturalnych, w  tym: wystaw, spotkań z artystami, kameralnych koncertów itp. Na galerię artystyczną składa się sala wystawowa oraz magazyny zlokalizowane z piwnicy. Zaplecze barowe składa się z części socjalnoszatniowej, WC dla pracowników oraz pomieszczenia punktu gastronomicznego - magazynu artykułów spożywczych. Wejście główne do strefy I znajduje się od strony ul. Warszawskiej. W przejściu przez hol znajdują się punkt informacyjny oraz szatnia.

STREFA II: Klub seniora
Przebudowa (modernizacja) części obiektu stanowiącej budynek usługowy - piekarnię - związana jest obecnie z Klubem Seniora "Wigor". Ośrodek zapewnia wspracie seniorom poprzez umożliwienie korzystania z oferty na rzecz społecznej aktywizacji, w tym: oferty prozdrowotnej, obejmującej także usługi w zakresie aktywności ruchowej lub edukacyjnej, kulturalnej, rekreacyjnej i opiekuńczej. Seniorom została udostępniona infrastruktura pozwalająca na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaangażowanie seniorów w działania samopomocowe i na rzecz środowiska lokalnego. Na Klub Seniora składają się: pomieszczenia ogólnodostępne (pełniące funkcję sali spotkań), pomieszczenie klubowe (wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu, kanapy i fotele), aneks kuchenny oraz pomieszczenie do zajęć rehabilitacyjno-ruchowych. Ośrodek przeznaczony jest dla minimum 10 osób. Między obydwiema strefami znajdują się dwie łazienki (dla kobiet i mężczyzn), wyposażone w dwie toalety i dwie umywalki oraz jedna ubikacja przeznaczona dla osób niepełnosprawnych.

STREFA III: Klub Młodego Odkrywcy
Klub Młodego Odkrywcy znajduje się na 1. piętrze. Celem przedsięwzięcia jest aktywizacja młodzieży i dzieci we wspólnym eksperymentowaniu pod  okiem opiekunów; rozwój rozmaitych zainteresowań; pogłębienie wiedzy i umiejętności technicznych, również przyrodniczych. Klub jest prowadzony przy wsparciu Centrum Nauki Kopernik - koordynatora programu KMO (Klubu Młodego Odkrywcy). Na piętrze znajdują się dwie pracownie (wyposażone w stoliki, krzesła, szafki biurowe na dokumenty, komputery z dostępem do Internetu oraz dwie łazienki (dla kobiet i mężczyzn), które są dostępne ze strefy komunikacyjnej.

STREFA IV: Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta
Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta  znajduje się na 2. piętrze. Celem przedsięwzięcia jest intensyfikacja ochrony i upowszechnienie dziedzictwa kulturowego, poprawy dostępu do zasobów kultury, wzmocnienie funkcji edukacyjnych i zwiększenia poziomu uczestnictwa mieszkańców  w życiu kulturalnym. Pracownia Dokumentacji Dziejów Miasta posiada jedną pracownię, jedną salę spotkań (wyposażoną w stoły oraz krzesła dla najmniej 15 osób), biuro oraz dwie łazienki (dla kobiet i mężczyzn), które są dostępne ze strefy komunikacyjnej.

STREFA V: Pokoje gościnne umieszczone na poddaszu
Na poddaszu wydzielone zostały pomieszczenia noclegowe dla przedstawicieli miast partnerskich, występujących artystów, organizatorów imprez, spotkań lub wystaw. Pokoje zostały wyposażone w pomieszczenia higeniczno-sanitarne (umywalka, toaleta, kabina prysznicowa). Układ komunikacyjny pomiędzy poszczególnymi strefami stanowi przebudowana klatka schodowa. W jednym z pomieszczeń odbywają sią zajęcia muzyczne Voice by Yush.

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka