Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia i chętnych do wstąpienia do UTW do  kontaktu  z Zarządem UTW:

 

Prezes Zarządu - Wiesława Klicka  tel.  608 346 387

Z-ca Prezesa -Wiesław Śladowski   tel.  668 102 431

Sekretarz  -  Jadwiga Perdjon           tel. 516 664 693

Skarbnik   -  Wanda Wrońska           tel. 514 686 503  

Członek - Marianna Ponikiewska     tel. 661 351 461

Członek -  Urszula Czaplicka           tel. 500 363 844

 

Adres e-mail: utw-ciechanow@wp.pl

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka