Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ciechanowie rozpoczął‚ swoją działalność w dniu 18 kwietnia 2006r. wykładem inauguracyjnym dr. Grzegorza Russaka.

Uniwersytet powstał z inicjatywy Urzędu Miasta Ciechanów, który rozpisał konkurs na opracowanie projektu i prowadzenie UTW.  Konkurs ten wygrał wniosek opracowany przez Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Ciechanowie, a autorka projektu była Pani Maria Rutkowska.

W skład Rady Organizacyjnej UTW weszli: Maria Klonowska -przewodnicząca, Włodzimierz Cieślak - zastępca przewodniczącej, członkowie: Bogumiła Marcysiak, Teresa Rolbiecka i Wojciech Fabisiak.

Do nowoutworzonego Uniwersytetu przystąpiły 74 osoby, natomiast Urząd Miasta przyznał na jego prowadzenie kwotę 10.200 zł.

Celem działalności UTW była aktywizacja intelektualna, psychiczna i fizyczna osób będących na emeryturze (lub rencie) i mądre zagospodarowanie ich wolnego czasu, tak aby "wyciągnąć" seniorów z domu i stworzyć im możliwości integracji oraz rozwijania zainteresowań i pasji.

Przede wszystkim UTW zapewnił seniorom dostęp do wiedzy, organizując liczne wykłady - przy współpracy z WSH w Pułtusku, Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej , PTTK i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ciechanowie.  

Zakres tematyczny wykładów był bardzo szeroki i dotyczył zagadnień z następujących dziedzin: psychologia, medycyna, filozofia, wiedza o Unii Europejskiej, zagrożenia XX i XXI wieku, religie świata, kultura regionu Północnego Mazowsza. Seniorzy korzystali też z oferty działania w ramach różnych sekcji UTW: turystycznej, lingwistycznej (jęz. angielski i niemiecki), informatycznej, śpiewu i robótek ręcznych. Stałe miejsce w kalendarzu wydarzeń miały też spotkania okolicznościowe seniorów: wigilijne, z okazji Dnia Kobiet, wielkanocne itp.

W takim zakresie UTW działał przez wiele lat, a od  12 listopada 2013 r. powołano nowy Zarząd UTW, którego przewodniczącą została Franciszka Jagiełło ( piastowała Ona  tę funkcję do 22 marca 2022r.)

Od  2018 r. UTW działa jako Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku. Od stycznia 2019 r. w UTW działa Teatr Scena Trzeciego Wieku, a od 2014 r. Chór LEGATO.

W dniu 22 marca 2022r. - po trudnym okresie pandemii - seniorzy zrzeszeni w UTW wybrali nowy  Zarząd, którego  Prezesem została Wiesława Klicka. Nowy Zarząd podjął wiele działań, aby oferta skierowana do seniorów była urozmaicona i bardziej atrakcyjna.

Oprócz wykładów i spotkań naukowych, spotkań okazjonalnych i wycieczek, sekcji teatralnej i chóru,  Seniorzy mają możliwość nauki języków obcych ( jęz. angielski - 3 grupy zaawansowania i jęz. rosyjski) oraz  uczestnictwa w różnorodnych  zajęciach ruchowych ( profilaktyka schorzeń kręgosłupa, aerobic dla dorosłych, taniec terapeutyczny).

Powołane zostały  dwie nowe sekcje Uniwersytetu: gier planszowych i karcianych oraz Klub Dobrej Książki i Filmu.

Amatorzy jazdy na rowerze mogą uczestniczyć w rajdach rowerowych organizowanych z opiekunem  turystycznym - przed wakacjami będą dwa takie rajdy - w trasy ok. 20 km w okolicach Ciechanowa.

Aktualnie Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku skupia ponad 200 członków,  ale  ich liczba ciągle siÄę powiększa. Potwierdza to, że seniorzy naszego Miasta chcą być aktywni i są zainteresowani korzystaniem z bogatego programu  zajęć edukacyjnych, kulturalnych i sportowych, oferowanego przez UTW.  Zapraszamy!

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka