Zadanie polega na realizacji 3 oddolnych inicjatyw mieszkańców Ciechanowa, wybranych w pierwszym etapie realizacji zadania. Będą to następujące przedsięwzięcia:

a) "Seniorzy pełni kultury"
b) "Warsztaty Rodzinne"
c) "Ognisty Ciechanów"

Wydarzenia skierowane są do różnych grup odbiorców, w szczególności dzieci i młodzieży, osób starszych oraz do rodzin z dziećmi. Wydarzenia te stanowią odpowiedź na wnioski z opracowanej diagnozy stanu kultury w Ciechanowie, z której wynika m.in.: konieczność włączenia w wydarzenia kulturalne osób pozostających na uboczu min. młodzieży, osób starszych i rodzin z dziećmi otwarcie się domu kultury na inicjatywy osób młodych i włączenie ich w realizacje działań z zakresu kultury rozszerzenie oferty kulturalnej w mieście o nowe pomysły dotychczas tu nie realizowane wykorzystanie przestrzeni publicznej do organizacji wydarzeń kulturalnych, Wydarzenia te realizowane będą w okresie od 30.07.2021 r. do 10.11.2021 r.

 

 

 

 

 

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka