EkoLekcje dla klas 0 i I-III

2021-02-04 09:40:29

Już za kilka dni zdalnie połączymy się z przedszkolami i szkołami aby rozmawiać o ekologii!
Wraz z gwałtownym wzrostem ludności na świecie i towarzyszącym temu wzrostem konsumpcji, stajemy w obliczu wielkich wyzwań jak zmiany klimatyczne, utrata bioróżnorodności, utrata siedlisk, czy zanieczyszczanie
środowiska...
...uf, poważne terminy, a sama tematyka trudna (nawet dla osoby dorosłej). Ale dzięki odpowiednio atrakcyjnej formie prowadzenia zajęć przyswajanie wiedzy będzie przyjemne i interesujące.
 
Do zobaczenia, do usłyszenia!

 

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka