Zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży z Ukrainy

2022-03-25 19:24:42

[UKR] Запрошуємо записатися на заняття з вокалу для дітей та молоді, які відбуватимуться по суботах в будівлі Варшавська кам’яниця, 18. Учасники будуть поділені на дві групи – о 16:00 діти 7-10 років та о 17:00 діти 10-16 років. Кількість місць обмежена (5 осіб у групі), а реєстрація здійснюється за допомогою формиляра заявки на сайті www.coekstudio.pl.  Враховується порядок подачі заявок.

УВАГА! Заповнення та відправлення формуляра є індивідуальним і стосується ОДНІЄЇ
ДИТИНИ (1 формуляр = 1 особа).

Перші заняття починаються 2 квітня.

посилання на форму (7-10):
https://forms.gle/AkE4Q5XkR92aeVFJ6

посилання на форму (10-16):
https://forms.gle/QLFo1qa1wcBgdFV6A

------------------------
[PL] Uwaga! Poniższy formularz dotyczy grupy 7-10 lat

Zapraszamy do zapisów na zajęcia wokalne dla dzieci i młodzieży, będą odbywać się w soboty w Kamienicy Warszawska 18. Uczestnicy podzieleni będą na dwie grupy – o godzinie 16:00 dzieci 7-10 lat oraz o godz. 17:00 dzieci 10-16 lat. Ilość miejsc jest ograniczona (5 osób na grupę), a zapisy odbywają się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie www.coekstudio.pl. Liczy się kolejność zgłoszeń.

UWAGA! Wypełnienie i przesłanie formularza ma charakter indywidualny i dotyczy JEDNEGO DZIECKA (1 formularz = 1 osoba).

Pierwsze zajęcia rozpoczynają się 2 kwietnia.

Link do formularza (7-10):
https://forms.gle/AkE4Q5XkR92aeVFJ6

Link do formularza (10-16):
https://forms.gle/QLFo1qa1wcBgdFV6A

 

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka