Poniżej można zapoznać się z "Diagnozą potencjału kultury i jej specyfiki dla Ciechanowa", wykonaną w ramach projektu "Inicjatywy Lokalne Ciechanowska Kultura+"

 

 

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka