O Nas

Siedziba Ciechanowskiego Ośrodka Edukacji Kulturalnej STUDIO mieści się przy ulicy 17 Stycznia 56A. COEK STUDIO jest instytucją prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury, a w szczególności w zakresie edukacji dzieci i młodzieży.

Historia

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO stanowi samodzielną jednostk organizacyjną. Został utworzony na mocy uchwały nr 263/XXVIII/08 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 listopada 2008 r. Działa na podstawie statutu, nadanego wyżej cytowaną uchwałę oraz art.11 i 13 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t.j. Dz. U. z2001r. nr.13 poz.123 ze zm.). Statut określa między innymi cel, przedmiot i zadania oraz sposób uzyskiwania środków finansowych.Ekipa COEK Studio

Ekipa COEK STUDIO / W18

Jolanta Grudzińska Dyrektor

e-mail: dyrektor@coekstudio.pl


Magdalena Jabłońska Animator kultury

e-mail: sztukadlaludzi@coekstudio.pl

Patrycja Wiśniewska Animator kultury

e-mail: patrycja.wisniewska@coekstudio.pl

Szymon Ostromecki Animator kultury

e-mail: szymon.ostromecki@coekstudio.pl


Łukasz Jakubiak Animator kultury i Media

e-mail: lukasz.jakubiak@coekstudio.pl

Wioletta BrzezińśkaAnimator kultury

email: studio@coekstudio.pl

Patryk BurdeckiAnimator kultury (W18)

e-mail: patryk.burdecki@coekstudio.pl

Jarosław KutrybAnimator kultury (W18)

e-mail: jaroslaw.kutryb@coekstudio.pl

Zuzanna Mączka-LeonhardtMenadżer Klubokawiarni W18
(Klubokawiarnia W18)

e-mail: kawiarnia@coekstudio.pl

Rafał SzcześniakBarista (Klubokawiarnia W18)

e-mail: kawiarnia@coekstudio.pl

Olga RaźniewskaBaristka (Klubokawiarnia W18)e-mail: kawiarnia@coekstudio.pl

 

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka