Integracja Międzypokoleniowa.

2023-01-20 11:07:30

 

 

                        Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku otrzymało dotację z Urzędu Miasta na realizację zadań w zakresie organizacji przedsięwzięć międzypokoleniowych.

 Głównym celem zadania będzie edukacja i integracja międzypokoleniowa między seniorami Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku,

a uczniami i młodzieżą ze Szkoły Podstwowej nr 4 i Szkoły Podstawowej nr 5.  Zadanie będzie polegało na organizacji m.in.:

spektakli teatralnych, 

warsztatów plastycznych,

spotkań tematycznych.

 

Podczas realizacji zadania seniorzy teatru Scena III wieku i sekcji plastycznej będą się starać:

 • Zintegrować młode pokolenie z osobami starszymi poprzez działalność tealtralną, plastyczną , ruch i zabawę, powołanie koła teatralnego „Scena Junior” (dzieci ze SP nr 4 i SP nr 5);
 • Nauczyć dzieci nowych technik plastycznych , współpracy międzypokoleniowej;
 • Przyczynić się do zmiany negatywnego widzenia seniorów , jako ludzi pasywnych, zamkniętych na otaczający świat, biernych i bezradnych;
 • Stwarzać szansę seniorom na aktywne życie społeczne;
 • Włączyć się w nurt życia społecznego, wspierającego proces edukacyjny i wychowawczy dzieci i młodzieży;
 • Stworzyć partnerskie warunki dla powstawania inicjatyw międzypokoleniowych;
 • Wzmocnić integrację międzypokoleniową.

 

Spektakle teatralne:

 1. Spektakl „Uwaga wycinka” to spektakl o tematyce proekologicznej połączony ze spotkaniem z leśniczym.

    Spektakl będzie wystawiany dla uczniów ze SP nr 4 i SP nr 5 oraz seniorów UTW.

 1. Spektakl „Tuwim dla dzieci” i „Tuwim dla dorosłych” to scenki rodzajowe przedstawiające w sposób żartobliwy nasze zachowania i świata przyrody. Spektakl będzie wystawiany dla starszych przedszkolakow z przedszkoli miejskich i uczniów ze SP nr 4 i SP nr 5 oraz seniorów  UTW. Zostanie wystawiony 6 razy w roku.
 1. Senioralia międzypokoleniowe – spektakl słownomuzyczny o tematyce zachęcającej do czytelnictwa w formie scenek rodzajowych i śpiewu. Będzie wystawiany dla uczniów szkół podstawowych i seniorów 3 razy w roku.
 1. Jasełka spektakl o tematyce bożonarodzeniowej wystawiany dla przedszkolaków z przedszkoli miejskich i uczniów ze SP nr 4i SP nr 5 , 2 razy w roku.

Warsztaty plastyczne międzypokoleniowe

 to prowadzenie zajęć edukacyjno-dydaktycznych dla klas edukacji wczesnoszkolenej Szkoły Podstawowej nr 5  dwa razy w miesiącu od stycznia do czerwca 2023 r. (łącznie 12 zajęć dla 200 dzieci, ok. 20 dzieci/1 zajęcia).

 

 

                                Ciechanów 20.01.2023r.

Sprawozdanie z warsztatów sekcji plastycznej  UTW

 

  W  ramach współpracy wielopokoleniowej w dniu 20.01.2021r. w siedzibie  COEK STUDIO , słuchaczki Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku  gościły uczniów klasy 0 1 ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie.                W ramach warsztatów plastycznych dzieci przy współpracy pań/ pracującej w tej sekcji/ tworzyły upominki na,, Dzień Babci  i Dziadka”.

  Prace zostały wykonane techniką collage. Współpraca układała się świetnie. Powstały piękne prace plastyczne, które dzieci zabrały do domu, aby w dniu jutrzejszym wręczyć je swoim najbliższym.

 Nie zabrakło na końcu wspólnego śpiewu i wzruszeń naszych kochanych, wspaniałych pań seniorek.

 

Ciechanów 27.01.2023r.

Sprawozdanie  z warsztatów sekcji plastycznej UTW

 Dnia  27 stycznia 2023 r. w ramach Integracji Wielopokoleniowej słuchaczki UTW gościły klasę 02 ze szkoły Podstawowej nr 5 w Ciechanowie.

 Celem wizyty naszych, małych gości było wykonanie masek karnawałowych. Praca plastyczna była poprzedzona rozmową kierowaną na temat karnawału i zabaw z nim związanych. Chciałyśmy poprzez aktywność twórczą kultywować tradycje i zwyczaje  karnawałowe.

Maski były wykonane techniką mieszaną. Dzieci przy współudziale naszych, wspaniałych pań wykonały ciekawe  prace plastyczne.

 Na koniec zajęć, dzieci w samodzielnie wykonanych maskach miały  czas na chwilę zabawy, sesję zdjęciową oraz małe ,,co nieco” na osłodę trudu  włożonego  w wykonanie  swoje dzieła.

 

 

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka