Konkurs Wokalny RECORD

2020-06-17 18:32:36

Ciechanowski Ośrodek Edukacji Kulturalnej STUDIO wraz z radiem REKORD ogłasza kolejny, tym razem wokalno-muzyczny, konkurs, skierowany do dzieci i młodzieży między 4. a 18. rokiem życia.

 

By przystąpić do konkursu wystarczy wysłać maila na adres konkurs@coekstudio.pl, w tytule wpisując frazę „Konkurs RECORD”, z kolei w treści należy wpisać: imię, nazwisko, wiek uczestnika, klasę oraz szkołę, do której chodzi uczestnik, numer kontaktowy, jak również ręcznie podpisaną zgodę rodzica (w postaci skanu lub zdjęcia) na wykorzystanie wizerunku dziecka do celów promocyjnych. Kolejnym etapem będą przesłuchania, które odbędą się budynku COEK STUDIO w wyznaczonym przez organizatora terminie (z uwzględnieniem wszelkich wymogów sanitarnych).

 

Zgłoszenia można składać do 19.06.2020.

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka