Pozyskaliśmy 75 000 zł z projektu "EtnoPolska"

2022-03-31 16:20:40

Mamy przyjemność ogłosić, że otrzymaliśmy 75 000 zł z programu Etno Polska 😄😁🤩.
 
 
Celem projektu będzie wzmacnianie lokalnej tożsamości kulturowej oraz więzi lokalnych, jak również ułatwienie uczestnictwa w kulturze na poziomie subregionalnym, przybliżenie dziedzictwa kulturowego Mazowsza.
 
Projekt będzie składał się z dwóch części:
👉Festiwalowo-teatralnej, w ramach której odbędą się warsztaty tradycyjnych pieśni ludowych skierowane do całych rodzin; koncerty muzyki ludowej, spektakle teatralne skierowane do dzieci oraz dorosłych.
👉Jarmarku, podczas którego regionalni twórcy, rękodzielnicy, rzemieślnicy, kupcy i kuglarze zaprezentuje swoje wyroby i sposoby ich tworzenia.
 
Fundamentalnym celem Festiwalu Muzycznego Etno Ciechanów 2022 jest wspieranie zjawisk związanych z kulturami tradycyjnymi funkcjonującymi na poziomie lokalnym, występującymi zarówno na obszarach wiejskich, jak i miejskich.. Podczas festiwalu wystąpią regionalne zespoły ludowe oraz zespoły ludowe z północnego Mazowsza, a ich repertuar obejmie taniec oraz muzykę ludową. Uczestnikami festiwalu będą półprofesjonalne zespoły działające na terenie powiatu ciechanowskiego. Z całości zadania będzie nagrany filmowy reportaż, który po zakończeniu będzie udostępniony w social mediach.
 

Udogodniedia dla osób słabowidzących

duży kontast

A powiększona czcionka